Ports i mudances

Ports i mudances

A continuació detallarem els dos termes, ja que en moltes ocasions es indueix a error pensant que són sinònims. Els termes ports i mudances, tenen conceptes diferents en el sector dels traslados.PORTES, són transports de mercaderia que es traslladen d’un lloc a un altre. Sol realitzar-se a canvi d’una contraprestació econòmica prèviament acordada.

Ports i mudances

MUDANÇA, és un canvi d’habitatge, habitació, oficina, etc, que es realitza des d’un origen i destinació diferent, consistent a traslladar mobles i / o estris.

Ports i mudances

Ports i mudances: diferencias

Por tant, ports i mudances, segons descripció, es poden observar diverses diferències. Per tant, port, es refereix al transport de mercaderies d’un punt a un altre, encara que no necessàriament ha de ser mercaderia, pot ser un moble o objecte. És a dir, un port es refereix només al trasllat d’alguna o diverses coses, i està inclòs en la mudança d’un habitatge (o oficina) i els serveis que això comporta. És per això que un port sempre serà més econòmic que una mudança, que és el servei completo.

Las mudances a canvi inclouen trasllat de pertinences, sent alguna cosa mes complex, trasllat de mobles i tota mena d’objectes que pot haver en una estada. Això comporta més feina, més temps i dedicació. Per tant, els preus facilitats pel servei de mudança són més elevados.

Al sol·licitar tarifes de ports i mudances, cal tenir clar cada concepte i que no ens porti a confusió, volent demanar un preu com si es tractés d’un port i no d’una mudança, ja que com bé hem comentat els ports i mudances són dos conceptes distintos.

Aunque en ocasions es pretengui fer veure que no és un trasllat de molt volum, arribat el moment, pot portar a malentesos entre empresa que ofereix el servei i seva cliente.

Ports i mudances

Lo millor és comptar amb l’ajuda d’una empresa amb anys d’experiència, com Flippers. Especialitzada en trasllats a Madrid, trasllats a Barcelona i trasllats internacionals.

Valora este post

Artículos relacionados

13/01/2021

Factors que influeixen en els...

Un cop decidit el trasllat d’un habitatge i emprendre una nova vida, el primer que...

06/11/2020

Mudances durant el segon...

El Govern, ha aprovat a Espanya, a través d’un Reial Decret, la declaració...

22/05/2020

Guardamobles oficines

Què és un guardamobles? Un guardamobles és una nau o un local, destinat a custodiar...

27/04/2020

Mudances amb grua a Barcelona

A l’actualitat, Barcelona és considerada ciutat cosmopolita, per la seva...

20/04/2020

Mudances durant l’estat...

Anem a posar-vos en situació sobre que és un estat d’alarma abans...

06/04/2020

Mudances de qualitat

Actualment es poden trobar gran quantitat d’empreses de mudances que es dediquen a...