Permisos d'aparcament

Permisos d’aparcament

Actualment, és obligatori sol·licitar a l’Ajuntament de cada població els permisos d’aparcament per ocupació de via pública. És per això, que arribat el moment de contractar una empresa de mudances, caldrà tenir present que serà necessari gestionar els permisos d’aparcament en les adreces d’origen i destinació.

Els passos a seguir per a poder gestionar els permisos d’aparcament és:

  • Efectuar l’autoliquidació de taxes per a poder tramitar la sol·licitud d’ocupació de via pública
  • Informar de la via, data i franja horària
  • I tramitar el pagament.

Amb la finalitat d’agilitar el tràmit i no complicar al client, les empreses de mudances, com Flippers, gestionen aquests permisos, perquè arribat el dia agendat per a l’execució del servei de trasllat, el camió de la mudança (i escala mecànica, en cas de ser necessària), puguin ocupar la via pública a la zona més pròxima on s’estigui executant la mudança, amb la finalitat d’agilitar la càrrega del vehicle.

Caldrà tenir present que, els permisos d’aparcament s’han de sol·licitar amb una antelació mínima d’entre 3 a 7 dies laborables. És el temps aproximat, perquè l’Ajuntament pugui aprovar-lo.

Actualment aquest tràmit es pot efectuar de forma telemàtica. Però encara que encara hi ha algun Ajuntament que obliga a gestionar-lo presencialment a les seves oficines.

Existeixen característiques especials de cada Ajuntament respecte als permisos d’aparcament, com és el cas de Barcelona. En aquest cas, es generaran 2 taxes, la primera, correspon a un import fix que ronda els 40,00€. I la segona es calcula en funció del tipus de carrer, superfície d’ocupació i hores necessàries per a poder executar el servei.

Permisos d'aparcament

Cal tenir en compte que en cas d’anul·lació / denegació de cada sol·licitud, l’import de l’autoliquidació de la primera  taxa, no serà retornada.

Dubtes habituals que solen sorgir, en referència a l’estacionament en zones de càrrega i descàrrega o en carrils bici i vorera. En càrrega i descàrrega es permet estacionar de manera gratuïta per un màxim de mitja hora. Es per això que habitualment un servei de mudança requereix més temps, per això s’haurà de gestionar els permisos d’aparcament, estant totalment prohibit estacionar a la vorera o carril bici.

 

Permisos d'aparcament

Artículos relacionados

27/04/2020

Mudances amb grua a Barcelona

A l’actualitat, Barcelona és considerada ciutat cosmopolita, per la seva...

0

20/04/2020

Mudances durant l’estat...

Anem a posar-vos en situació sobre que és un estat d’alarma abans...

0

06/04/2020

Mudances de qualitat

A l’actualitat existeix gran quantitat d’empreses que es dediquen a executar...

0

27/03/2020

Mudances urgents Barcelona

Diàriament a la ciutat comtal es dóna la necessitat d’executar mudances urgents...

0

25/03/2020

Mudances durant el

Ja han passat més de dos mesos des que el nostre país es troba en estat d’alarma...

0

13/11/2019

Canviar-se de casa

Canviar-se de casa és una cosa emocionant i una vegada decidit, és quan un...

0