Expatriados españoles

Expatriats Espanyols

El terme Expatriat fa referència a tota persona que resideix de forma temporal o permanent en un país diferent al que va néixer.

Expatriats espanyols

En l’àmbit laboral, per tant, els expatriats espanyols són els que realitzen la prestació laboral en un país diferent a Espanya. Aquesta possibilitat, cada vegada més freqüent, s’anomena “mobilitat geogràfica”. Està contemplada en l’Estatut dels treballadors en l’article 40, relatiu als desplaçaments i trasllats de treballadors, per expatriats Espanyols.

L’article 1.4 de l’Estatut dels treballadors indica que els treballadors espanyols contractats a Espanya al servei d’empreses espanyoles a l’estranger, se’ls aplicarà la legislació laboral espanyola, sense perjudici de les normes d’ordre públic aplicables en el lloc de treball, i tindran, almenys, els drets econòmics que els correspondria si treballessin en territori espanyol.

A més d’aquests drets mínims garantits per la legislació, en els processos de mobilitat internacional de treballadors, l’empresa sol oferir unes polítiques de compensació salarial i beneficis per desplaçar el treballador, garantint no només mantenir la seva capacitat econòmica i condicions laborals, sinó també donant-li un incentiu per acceptar de mutu acord el trasllat o desplaçament, sense la necessitat que sigui l’empresa la que opti per prendre la decisió de manera unilateral.

Els complements salarials per als expatriats espanyols més comuns són els següents:

1- Complement que compensa l’increment de cost de vida al país de destinació. L’objectiu que els expatriats Espanyols no perdin qualitat de vida.

2- Ajuda a l’habitatge, abonament de les despeses d’habitatge i els subministraments necessaris (Aigua, electricitat, etc)

3- Assegurança mèdica i/o de vida per als expatriats Espanyols i les seves famílies

4- Viatges per a l’empleat i la seva família per tornar al país d’origen. (1 o 2 viatges per any)

5- Ajuda a l’escolarització dels fills dels treballadors expatriats Espanyols.

6- Serveis de mudances internacionals amb empreses de la més alta qualitat en el servei.

Una expatriació requereix verificar molts conceptes i tràmits legals, a més de la realització del canvi de residència físicament. És per això, que la decisió dels expatriats espanyols, s’ha de fer contemplant tots aquests detalls. Així mateix, s’ha d’assumir que un canvi de residència sempre implica tràmits, processos, regulacions i detalls. A més de tots els processos sentimentals de separació amb la família i la forma de vida actual.

El perfil dels expatriats espanyols a dia d’avui és el següent:

Expatriats espanyols
Expatriats espanyols

Artículos relacionados

17/11/2017

Mudança a Australia

Si finalment es decideix realitzar mudança a Australia, ja sigui com a destinació de...

0

26/10/2017

Què es mobilitza en el...

El primer a tenir en compte en el procés mudança internacional és que es poden...

0

04/08/2017

Mudança Internacional

Per començar a preparar una mudança internacional, encara que es decideixi contractar...

0

16/06/2017

Mudances a Estats Units

Estats Units  és un país constituït en república federal constitucional. Està...

0

08/03/2017

Mudança a la Unió dels...

En vista de la gran demanda de mudança a la Unió dels Emirats Àrabs, a Flippers ens...

0

07/01/2017

Expatriats Espanyols

El terme Expatriat fa referència a tota persona que resideix de forma temporal o...

0

Leave a Comments

*