Dies per mudança

Dies per mudança

És ben sabut que canviar-se de casa no és cosa d’un sol dia. Per què? Perquè són moltes les accions prèvies a realitzar, i les posteriors … Però sens dubte, el dia clau és el de la mudança. És llavors, quan ens plantegem quants dies per mudança ens corresponen.

Dies per mudança

En l’actualitat, tot treballador assalariat li corresponen uns dies per mudança. A Espanya és un dia, i el mateix, està remunerat. Tingues en compte, que els dies per mudança, no es poden sol·licitar si es tracta d’una mudança temporal. És a dir, per l’execució d’obres a la llar que obliguen a traslladar-se fora de l’habitatge per uns dies, neteges, fumigacions, o altres circumstàncies similars. En aquest cas, si fos necessari, no es podrien computar com dies per mudança, sinó que aquests serien a compte de vacances del treballador.

En alguns convenis col·lectius, s’especifica la distància entre l’origen i el destí, i depenent del quilometratge, canvi de província, etc, els dies de mudança que l’empresa ofereix, poden arribar a dos. És per això que es recomana consultar-ho amb temps i notificar-ho a l’empresa perquè aquesta pugui organitzar-se, tal com s’estableix a l’Estatut dels Treballadors.

Dies per mudança

En cas de necessitar justificar els dies de mudança a l’empresa, caldrà presentar el certificat d’empadronament de l’habitatge de destinació. Sense oblidar realitzar tots els tràmits necessaris posteriors, com pugui ser notificar-ho a l’Agència Tributària, Seguretat Social, Trànsit, etc. Per això, les empreses de mudances, com Flippers, recomanen realitzar una llista de les tasques a realitzar per no oblidar cap tràmit, ni gestió quan es faci efectiva la mudança. No importa que siguin trasllats a Madrid o trasllats a Barcelona. Les seves recomanacions, són aplicables en tot tipus de mudances.

Quan se sol·liciten dies per mudança, aquests s’han d’aprofitar per fer efectiva la tasca de canvi de domicili. És per això, que contractar aquest servei a una empresa especialitzada sol ser el més recomanat. Així, es guanyarà temps i la seguretat de la consecució de la mateixa amb les millors garanties.

Dies per mudança
Dies per mudança

Artículos relacionados

13/01/2021

Factors que influeixen en els...

A l’començar una vida nova, i arribat el moment de deixar l’habitatge, el...

0

06/11/2020

Mudances durant el segon...

El Govern, ha aprovat a Espanya, a través d’un Reial Decret, la declaració...

0

27/04/2020

Mudances amb grua a Barcelona

A l’actualitat, Barcelona és considerada ciutat cosmopolita, per la seva...

0

20/04/2020

Mudances durant l’estat...

Anem a posar-vos en situació sobre que és un estat d’alarma abans...

0

06/04/2020

Mudances de qualitat

A l’actualitat existeix gran quantitat d’empreses que es dediquen a executar...

0

27/03/2020

Mudances urgents Barcelona

Diàriament a la ciutat comtal es dóna la necessitat d’executar mudances urgents...

0