Com afrontar una mudança. Alguns consells pràctics

Cómo afrontar una mudanza

Com afrontar una mudança. Alguns consells pràctics

Un consell molt pràctic que ens ajudarà a com afrontar una mudança és preparar una caixa d’elements imprescindibles. S’hauran de empaquetar en una caixa de plàstic transparent o bé en una caixa que destaqui de la resta.

Aquesta caixa, ajudarà a reduir l’estrès, a tenir a mà els estris indispensables, de forma immediata a l’arribada al nou habitatge. Facilitar-la als operaris embaladores i comentar amb ells que la carreguin per tenir-la ben a prop en el moment de carregar el camió o contenidor. Aquest gest facilitarà enormement com afrontar una mudança, ja que en arribar a la destinació podrem disposar de l’imprescindible per a instal·lar-se.

Com afrontar una mudança

Dins d’aquesta caixa, es recomana que s’incloguin estris especials per poder acomodar-se en el nou habitatge el dia de l’arribada. Seria bona idea que contingui: paper higiènic, unes tovalloletes humides, una muda de roba, i alguns estris de neteja, tisores i / o un ganivet afilat, un parell de tornavisos, cinta aïllant, paper i llapis, sabó de mans, una tovallola i potser alguna llauna o una mica de menjar o beguda, ja que potser a l’arribada encara no estiguin donats d’alta els subministraments. Aquest gest ens farà més fàcil com afrontar una mudança o trasllat.

Un segon consell que ajudarà a com afrontar una mudança, és assegurar-se que els estris s’etiqueten adequadament, segons el criteri de cadascú. I Identificar el destí de cada caixa.

La part més feixuga de com afrontar una mudança, és la descàrrega. Ens trobarem a molts quilòmetres de distància des de l’origen. I amb operaris que segurament no seran els mateixos que van realitzar l’embalatge. Aquests, s’han de col·locar en cada habitació de la casa totes les caixes. A més, han de fer-ho amb totes elles tancades i sense poder visualitzar el seu contingut. Per aquest motiu, per saber on s’ubiquen, el recomanable és que totes les caixes estiguin perfectament etiquetades.

Per saber com afrontar una mudança el millor possible, és recomanable que en estades grans com el menjador, es referenciï amb més informació. Exemple: rellotge paret, estàtua gos blanc o llibres biblioteca. Si incloem més informació facilitarem la feina als operaris i la nostra.

Com afrontar una mudança: tipus de transport

Com afrontar una mudança

Tercer consell d’com afrontar una mudança. Si cal traslladar el vehicle a destí, la millor opció és incloure el vehicle en la mudança, per optimitzar l’espai i reduir costos.

Pel que fa als transports marítims, el cotxe, moto, ciclomotor o qualsevol altre vehicle, anirà ancorat al contenidor marítim. D’aquesta manera, s’evitessin desplaçaments interns que poguessin fer malbé els estris amb els quals comparteixin el contenidor o a ells mateixos.

Però si es tracta de mudances terrestres, la millor manera de transportar un vehicle, sempre serà juntament amb la mudança. D’aquesta manera, a més d’estar estalviant quilòmetres al vehicle, el cost en benzina, peatges i dies de viatge, s’assegurarà que arriba en perfectes condicions a la destinació.

Ja sigui si es transporta dins d’un dels camions, tant com a remolc, també ha de ancorar el vehicle per assegurar-lo a l’estructura del camió.

Quart, i últim consell de com afrontar una mudança. És recomanable contractar una a una pòlissa d’assegurança a tot risc dels vehicles, estris i / o mobiliari a traslladar. Per què? Ja que si algun s’espatlla, tindrem la possibilitat que ens ho reparin o ens indemnitzin.

No oblidis comptar amb el suport d’una empresa de mudances certificada com Flippers. Faran que el teu mudança sigui un procés més agradable i menys estressant. Esperem haver-te ajudat amb tots aquests consells de com afrontar una mudança.